این رویداد پایان یافته است

کارگاه های هفتگی ارزش افزوده کاراف

نوع رویداد :
وبینار

شروع : جمعه, ۱۴ آذر ۱۳۹۹ ( ساعت ۱۸:۰۰ )
پایان : جمعه, ۱۴ آذر ۱۳۹۹ ( ساعت ۱۹:۰۰)
این رویداد به پایان رسیده است.

کارگاه های هفتگی ارزش افزوده کاراف
آموزش
موضوع
کارگاه های هفتگی ارزش افزوده کاراف
1 ساعت
مدت برگزاری
کارگاه های هفتگی ارزش افزوده کاراف
تهران
شهر برگزاری

دنبال کنید

گزارش رویداد

کارگاه های هفتگی ارزش افزوده کاراف

کارگاه های هفتگی ارزش افزوده کاراف محل برگزاری : رویداد آنلاین است
اشتراک گذاری در :
لینک کوتاه :