این رویداد پایان یافته است

کارگاه استخراج کیتوزان از پوست میگو و خرچنگ

نوع رویداد :
حضوری

شروع : چهارشنبه, ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ ( ساعت ۱۷:۰۰ )
پایان : چهارشنبه, ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ ( ساعت ۱۹:۰۰)
این رویداد به پایان رسیده است.

کارگاه استخراج کیتوزان از پوست میگو و خرچنگ
زیست
موضوع
کارگاه استخراج کیتوزان از پوست میگو و خرچنگ
زاهدان
شهر برگزاری

دنبال کنید

گزارش رویداد

کارگاه استخراج کیتوزان از پوست میگو و خرچنگ

کارگاه استخراج کیتوزان از پوست میگو و خرچنگ محل برگزاری : دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
اشتراک گذاری در :
لینک کوتاه :