این رویداد پایان یافته است

کارگاه ارزش افزوده کاراف|گیت تحت گیت هاب

نوع رویداد :
وبینار

شروع : پنجشنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۹ ( ساعت ۱۸:۰۰ )
پایان : پنجشنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۹ ( ساعت ۲۰:۰۰)
این رویداد به پایان رسیده است.

کارگاه ارزش افزوده کاراف|گیت تحت گیت هاب
کامپیوتر
موضوع
کارگاه ارزش افزوده کاراف|گیت تحت گیت هاب
1 ساعت
مدت برگزاری
کارگاه ارزش افزوده کاراف|گیت تحت گیت هاب
تهران
شهر برگزاری

دنبال کنید

گزارش رویداد

کارگاه ارزش افزوده کاراف|گیت تحت گیت هاب

کارگاه ارزش افزوده کاراف|گیت تحت گیت هاب محل برگزاری : رویداد آنلاین است
اشتراک گذاری در :
لینک کوتاه :