این رویداد پایان یافته است

مسابقه نوآوری کتابخوانی صوتی"پدر پولدار پدر فقیر"

نوع رویداد :
وبینار

شروع : سه شنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ ( ساعت ۱۸:۰۰ )
پایان : سه شنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ ( ساعت ۲۰:۰۰)
این رویداد به پایان رسیده است.

مسابقه نوآوری کتابخوانی صوتی"پدر پولدار پدر فقیر"
آموزش
موضوع
مسابقه نوآوری کتابخوانی صوتی"پدر پولدار پدر فقیر"
1 ساعت
مدت برگزاری
مسابقه نوآوری کتابخوانی صوتی"پدر پولدار پدر فقیر"
سنندج
شهر برگزاری

دنبال کنید

گزارش رویداد

مسابقه نوآوری کتابخوانی صوتی"پدر پولدار پدر فقیر"

مسابقه نوآوری کتابخوانی صوتی"پدر پولدار پدر فقیر"
شماره تماس : 08733611410
مسابقه نوآوری کتابخوانی صوتی"پدر پولدار پدر فقیر" محل برگزاری : رویداد آنلاین است
اشتراک گذاری در :
لینک کوتاه :