این رویداد پایان یافته است

مسابقه فیلم آموزی "بنیانگذار"

نوع رویداد :
وبینار

شروع : شنبه, ۲۹ آذر ۱۳۹۹ ( ساعت ۱۸:۰۰ )
پایان : شنبه, ۲۹ آذر ۱۳۹۹ ( ساعت ۲۰:۰۰)
این رویداد به پایان رسیده است.

مسابقه فیلم آموزی
دولتی
موضوع
مسابقه فیلم آموزی
2 ساعت
مدت برگزاری
مسابقه فیلم آموزی
سنندج
شهر برگزاری

دنبال کنید

گزارش رویداد

مسابقه فیلم آموزی "بنیانگذار"

مسابقه فیلم آموزی
شماره تماس : 08733611410
مسابقه فیلم آموزی محل برگزاری : رویداد آنلاین است
اشتراک گذاری در :
لینک کوتاه :