دوره مقدماتی ارزيابی اقتصادی پروژه‌های صنعت برق با استفاده از نرم افزار COMFAR

نوع رویداد :
وبینار

شروع : سه شنبه, ۵ اسفند ۱۳۹۹ ( ساعت ۱۸:۳۰ )
پایان : پنجشنبه, ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ ( ساعت ۲۰:۰۰)
00
روز
00
ساعت
00
دقیقه
00
ثانیه

دوره مقدماتی ارزيابی اقتصادی پروژه‌های صنعت برق با استفاده از نرم افزار COMFAR
آموزش
موضوع
دوره مقدماتی ارزيابی اقتصادی پروژه‌های صنعت برق با استفاده از نرم افزار COMFAR
12 ساعت
مدت برگزاری
دوره مقدماتی ارزيابی اقتصادی پروژه‌های صنعت برق با استفاده از نرم افزار COMFAR
تهران
شهر برگزاری

دنبال کنید

دوره مقدماتی ارزيابی اقتصادی پروژه‌های صنعت برق با استفاده از نرم افزار COMFAR

دوره مقدماتی ارزيابی اقتصادی پروژه‌های صنعت برق با استفاده از نرم افزار COMFAR محل برگزاری : رویداد وبینار آنلاین است
اشتراک گذاری رویداد :
لینک کوتاه :
کپی