دوره كاربرد فناوري هاي نوين در توليد ميكرو جلبك

نوع رویداد :
وبینار

شروع : یکشنبه, ۲۸ دی ۱۳۹۹ ( ساعت ۱۰:۰۰ )
پایان : دوشنبه, ۲۹ دی ۱۳۹۹ ( ساعت ۱۴:۰۰)
00
روز
00
ساعت
00
دقیقه
00
ثانیه

دوره كاربرد فناوري هاي نوين در توليد ميكرو جلبك
آموزش
موضوع
دوره كاربرد فناوري هاي نوين در توليد ميكرو جلبك
8 ساعت
مدت برگزاری
دوره كاربرد فناوري هاي نوين در توليد ميكرو جلبك
چابهار
شهر برگزاری

دنبال کنید

دوره كاربرد فناوري هاي نوين در توليد ميكرو جلبك

دوره كاربرد فناوري هاي نوين در توليد ميكرو جلبك محل برگزاری : رویداد وبینار آنلاین است
اشتراک گذاری رویداد :
لینک کوتاه :
کپی