دوره برنامه نویسی کنترلرهای صنعتی PLC S300,400 مقدماتی همراه با ضبط کلاس

نوع رویداد :
وبینار

شروع : چهارشنبه, ۲۳ تیر ۱۴۰۰ ( ساعت ۱۶:۳۰ )
پایان : چهارشنبه, ۲۷ مرداد ۱۴۰۰ ( ساعت ۲۰:۰۰)
00
روز
00
ساعت
00
دقیقه
00
ثانیه

دوره برنامه نویسی کنترلرهای صنعتی PLC S300,400 مقدماتی همراه با ضبط کلاس
طراحی صنعتی
موضوع
دوره برنامه نویسی کنترلرهای صنعتی PLC S300,400 مقدماتی همراه با ضبط کلاس
20 ساعت
مدت برگزاری
دوره برنامه نویسی کنترلرهای صنعتی PLC S300,400 مقدماتی همراه با ضبط کلاس
تهران
شهر برگزاری

دنبال کنید

دوره برنامه نویسی کنترلرهای صنعتی PLC S300,400 مقدماتی همراه با ضبط کلاس

دوره برنامه نویسی کنترلرهای صنعتی PLC S300,400 مقدماتی همراه با ضبط کلاس محل برگزاری : رویداد به صورت وبینار و آنلاین است
اشتراک گذاری رویداد :
لینک کوتاه :
کپی