این رویداد پایان یافته است

دوره برنامه نویسی کنترلرهای صنعتی PLC S300,400 مقدماتی همراه با ضبط کلاس

نوع رویداد :
وبینار

شروع : چهارشنبه, ۲۳ تیر ۱۴۰۰ ( ساعت ۱۶:۳۰ )
پایان : چهارشنبه, ۲۷ مرداد ۱۴۰۰ ( ساعت ۲۰:۰۰)
این رویداد به پایان رسیده است.

دوره برنامه نویسی کنترلرهای صنعتی PLC S300,400 مقدماتی همراه با ضبط کلاس
طراحی صنعتی
موضوع
دوره برنامه نویسی کنترلرهای صنعتی PLC S300,400 مقدماتی همراه با ضبط کلاس
20 ساعت
مدت برگزاری
دوره برنامه نویسی کنترلرهای صنعتی PLC S300,400 مقدماتی همراه با ضبط کلاس
تهران
شهر برگزاری

دنبال کنید

گزارش رویداد

دوره برنامه نویسی کنترلرهای صنعتی PLC S300,400 مقدماتی همراه با ضبط کلاس

دوره برنامه نویسی کنترلرهای صنعتی PLC S300,400 مقدماتی همراه با ضبط کلاس محل برگزاری : رویداد آنلاین است
اشتراک گذاری در :
لینک کوتاه :