جلسات دوره ضبط و در اختیار دانشجویان دوره قرار می گیرد .

دوره برنامه نویسی کنترلرهای صنعتی PLC 300,400

نوع رویداد :
وبینار

شروع : چهارشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ ( ساعت ۱۶:۰۰ )
پایان : چهارشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ ( ساعت ۱۹:۰۰)
00
روز
00
ساعت
00
دقیقه
00
ثانیه

دوره برنامه نویسی کنترلرهای صنعتی PLC 300,400
طراحی صنعتی
موضوع
دوره برنامه نویسی کنترلرهای صنعتی PLC 300,400
20 ساعت
مدت برگزاری
دوره برنامه نویسی کنترلرهای صنعتی PLC 300,400
تهران
شهر برگزاری

دنبال کنید

دوره برنامه نویسی کنترلرهای صنعتی PLC 300,400

دوره برنامه نویسی کنترلرهای صنعتی PLC 300,400 محل برگزاری : رویداد وبینار آنلاین است
اشتراک گذاری رویداد :
لینک کوتاه :
کپی