دوره آموزشی بهینه سازی و بررسی احتمالی سیستم های قدرت با نرم افزار گمز

نوع رویداد :
وبینار

شروع : چهارشنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ ( ساعت ۱۰:۰۰ )
پایان : چهارشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ ( ساعت ۱۲:۰۰)
00
روز
00
ساعت
00
دقیقه
00
ثانیه

دوره آموزشی بهینه سازی و بررسی احتمالی سیستم های قدرت با نرم افزار گمز
آموزش
موضوع
دوره آموزشی بهینه سازی و بررسی احتمالی سیستم های قدرت با نرم افزار گمز
16 ساعت
مدت برگزاری
دوره آموزشی بهینه سازی و بررسی احتمالی سیستم های قدرت با نرم افزار گمز
تهران
شهر برگزاری

دنبال کنید

دوره آموزشی بهینه سازی و بررسی احتمالی سیستم های قدرت با نرم افزار گمز

دوره آموزشی بهینه سازی و بررسی احتمالی سیستم های قدرت با نرم افزار گمز محل برگزاری : رویداد وبینار آنلاین است
اشتراک گذاری رویداد :
لینک کوتاه :
کپی