جلبك (ماكرو و ميكرو)و صنايع دارويي

نوع رویداد :
وبینار

شروع : چهارشنبه, ۱ بهمن ۱۳۹۹ ( ساعت ۱۰:۰۰ )
پایان : چهارشنبه, ۱ بهمن ۱۳۹۹ ( ساعت ۱۴:۰۰)
00
روز
00
ساعت
00
دقیقه
00
ثانیه

جلبك (ماكرو و ميكرو)و صنايع دارويي
آموزش
موضوع
جلبك (ماكرو و ميكرو)و صنايع دارويي
8 ساعت
مدت برگزاری
جلبك (ماكرو و ميكرو)و صنايع دارويي
چابهار
شهر برگزاری

دنبال کنید

جلبك (ماكرو و ميكرو)و صنايع دارويي

جلبك (ماكرو و ميكرو)و صنايع دارويي محل برگزاری : رویداد وبینار آنلاین است
اشتراک گذاری رویداد :
لینک کوتاه :
کپی