بازدید از زیست بوم نوآوری زاهدان و آشنایی با استارت آپ ها و فرصت های شغلی

نوع رویداد :
حضوری

شروع : جمعه, ۲۸ آبان ۱۴۰۰ ( ساعت ۱۱:۰۰ )
پایان : جمعه, ۲۷ اسفند ۱۴۰۰ ( ساعت ۱۳:۰۰)
00
روز
00
ساعت
00
دقیقه
00
ثانیه

بازدید از زیست بوم نوآوری زاهدان و آشنایی با استارت آپ ها و فرصت های شغلی
آموزش
موضوع
بازدید از زیست بوم نوآوری زاهدان و آشنایی با استارت آپ ها و فرصت های شغلی
زاهدان
شهر برگزاری

دنبال کنید

بازدید از زیست بوم نوآوری زاهدان و آشنایی با استارت آپ ها و فرصت های شغلی

بازدید از زیست بوم نوآوری زاهدان و آشنایی با استارت آپ ها و فرصت های شغلی محل برگزاری : زاهدان -روبروی دانشگاه آزاد- پارک علم و فناوری استان سبستان و بلوچستات - کافه ایونت
اشتراک گذاری رویداد :
لینک کوتاه :
کپی