این رویداد پایان یافته است

آشنایی با چالش ها و فرصت های حوزه گیاهان دارویی

نوع رویداد :
وبینار

شروع : شنبه, ۹ مهر ۱۴۰۱ ( ساعت ۱۰:۰۰ )
پایان : شنبه, ۹ مهر ۱۴۰۱ ( ساعت ۱۲:۰۰)
این رویداد به پایان رسیده است.

آشنایی با چالش ها و فرصت های حوزه گیاهان دارویی
نوآوری
موضوع
آشنایی با چالش ها و فرصت های حوزه گیاهان دارویی
3 ساعت
مدت برگزاری
آشنایی با چالش ها و فرصت های حوزه گیاهان دارویی
زاهدان
شهر برگزاری

دنبال کنید

گزارش رویداد

آشنایی با چالش ها و فرصت های حوزه گیاهان دارویی

آشنایی با چالش ها و فرصت های حوزه گیاهان دارویی
شماره تماس : 09156081910
آشنایی با چالش ها و فرصت های حوزه گیاهان دارویی محل برگزاری : رویداد آنلاین است
اشتراک گذاری در :
لینک کوتاه :