این رویداد پایان یافته است

آشنایی با نگارش مقالات علمی در حوزه مهندسی،سطح متوسطه ( رایگان)

نوع رویداد :
وبینار

شروع : سه شنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ ( ساعت ۱۶:۰۰ )
پایان : سه شنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ ( ساعت ۱۸:۰۰)
این رویداد به پایان رسیده است.

آشنایی با نگارش مقالات علمی در حوزه مهندسی،سطح متوسطه ( رایگان)
آموزش
موضوع
آشنایی با نگارش مقالات علمی در حوزه مهندسی،سطح متوسطه ( رایگان)
2 ساعت
مدت برگزاری
آشنایی با نگارش مقالات علمی در حوزه مهندسی،سطح متوسطه ( رایگان)
تهران
شهر برگزاری

دنبال کنید

گزارش رویداد

آشنایی با نگارش مقالات علمی در حوزه مهندسی،سطح متوسطه ( رایگان)

آشنایی با نگارش مقالات علمی در حوزه مهندسی،سطح متوسطه ( رایگان) محل برگزاری : رویداد آنلاین است
اشتراک گذاری در :
لینک کوتاه :