این رویداد پایان یافته است

آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی

نوع رویداد :
وبینار

شروع : جمعه, ۵ دی ۱۳۹۹ ( ساعت ۱۳:۰۰ )
پایان : جمعه, ۵ دی ۱۳۹۹ ( ساعت ۱۷:۰۰)
این رویداد به پایان رسیده است.

آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی
آموزش
موضوع
آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی
4 ساعت
مدت برگزاری
آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی
زاهدان
شهر برگزاری

دنبال کنید

گزارش رویداد

آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی محل برگزاری : رویداد آنلاین است
اشتراک گذاری در :
لینک کوتاه :