دوره آموزش کاربردی مدلسازی و تحلیل کشتی سازی با maxsurf

دوره آموزش کاربردی مدلسازی و تحلیل کشتی سازی با maxsurf

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
دوره آموزشی آشنایی با طراحی و ساخت شناورهای فایبرگلاس

دوره آموزشی آشنایی با طراحی و ساخت شناورهای فایبرگلاس

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۹ بهمن ۱۴۰۰

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود