سلسله وبینارهای CER-  قسمت اول : آشنایی با حوزه شبکه و امنیت

سلسله وبینارهای CER- قسمت اول : آشنایی با حوزه شبکه و امنیت

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۹ آذر ۱۳۹۹

زی-وِنت | ZIVENT

سامانه ی اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود