رویداد شتاب شهر هوشمند

رویداد شتاب شهر هوشمند

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود