دوره مقدماتی لینوکس و شبکه

دوره مقدماتی لینوکس و شبکه

تاریخ شروع: دوشنبه, ۱۹ مهر ۱۴۰۰
سفر به دنیای لینوکس

سفر به دنیای لینوکس

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۹
سفر به دنیای لینوکس

سفر به دنیای لینوکس

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۹

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود