پایتون و کاربرد های آن در تحلیل داده

پایتون و کاربرد های آن در تحلیل داده

آنلاین
تاریخ شروع: دوشنبه, ۱۶ خرداد ۱۴۰۱

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود