پایتون برا ی هوش مصنوعی

پایتون برا ی هوش مصنوعی

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۷ تیر ۱۴۰۰

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود