سلسله وبینارهای CER- قسمت دوم : آشنایی با برنامه نویسی

سلسله وبینارهای CER- قسمت دوم : آشنایی با برنامه نویسی

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۹
کارگاه های هفتگی ارزش افزوده کاراف

کارگاه های هفتگی ارزش افزوده کاراف

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: جمعه, ۱۴ آذر ۱۳۹۹
سلسله وبینارهای CER-  قسمت اول : آشنایی با حوزه شبکه و امنیت

سلسله وبینارهای CER- قسمت اول : آشنایی با حوزه شبکه و امنیت

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۹ آذر ۱۳۹۹
کارآفرینی و تدوین طرح کسب و کار شرکت ها

کارآفرینی و تدوین طرح کسب و کار شرکت ها

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۱ اسفند ۱۳۹۸
اولین مسابقه انیمیشن نوگام

اولین مسابقه انیمیشن نوگام

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱ آبان ۱۳۹۸
اولین مسابقه صدا و دوبله نوگام

اولین مسابقه صدا و دوبله نوگام

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱ آبان ۱۳۹۸

زی-وِنت | ZIVENT

سامانه ی اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود