دوره مقدماتی داده کاوی و یادگیری ماشین

دوره مقدماتی داده کاوی و یادگیری ماشین

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۲۷ آذر ۱۳۹۹
دوره برنامه نویسی پایتون برای هوش مصنوعی

دوره برنامه نویسی پایتون برای هوش مصنوعی

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: سه شنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۹

زی-وِنت | ZIVENT

سامانه ی اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود