شرکت دانش پردازان نوین پارسه ایرانیان

شرکت دانش پردازان نوین پارسه ایرانیان

دنبال کنید

تلفن : 09046710083
سایت : -

رویدادها 11

دنبال کنندگان 0

پرورش میلورم و فرصت های کسب و کار آن

پرورش میلورم و فرصت های کسب و کار آن

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: جمعه, ۸ اسفند ۱۳۹۹
کشت و فرآوری میوه های گرمسیری پاپایا، موز و آناناس و فرصت های کسب و کار آن

کشت و فرآوری میوه های گرمسیری پاپایا، موز و آناناس و فرصت های کسب و کار آن

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۹
فرمولاسیون آرایشی و بهداشتی گیاهان دارویی و فرصت های کسب و کار آن

فرمولاسیون آرایشی و بهداشتی گیاهان دارویی و فرصت های کسب و کار آن

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
ارزیابی ذخایر با مدل های آنالیزی با استفاده از نرم های تخصصی

ارزیابی ذخایر با مدل های آنالیزی با استفاده از نرم های تخصصی

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: سه شنبه, ۵ اسفند ۱۳۹۹
فرمولاسیون گیاهان دارویی و تولید مواد اولیه

فرمولاسیون گیاهان دارویی و تولید مواد اولیه

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۹۹
دوره پرورش میگو و فرصت های کسب و کار آن

دوره پرورش میگو و فرصت های کسب و کار آن

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۲ اسفند ۱۳۹۹
روش های نوین تشخیص بیماری های آبزیان پرورشی

روش های نوین تشخیص بیماری های آبزیان پرورشی

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۶ اسفند ۱۳۹۹
تعیین سطح کشندگی آلاینده ها بر آبزیان با استفاده از روش آنالیزی PROBIT

تعیین سطح کشندگی آلاینده ها بر آبزیان با استفاده از روش آنالیزی PROBIT

اتمام

تاریخ شروع: جمعه, ۸ اسفند ۱۳۹۹
تکثیر کاربردی آبزیان با تاکید بر ماهی ، لابستر و میگو و فرصت های کسب و کار آن

تکثیر کاربردی آبزیان با تاکید بر ماهی ، لابستر و میگو و فرصت های کسب و کار آن

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود