پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان با همکاری جهاد کشاورزی و دانشکده فنی و حرفه ای زابل

پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان با همکاری جهاد کشاورزی و دانشکده فنی و حرفه ای زابل

دنبال کنید

تلفن : 09158496785
سایت : -

رویدادها 1

دنبال کنندگان 0

استارتاپ ویکند زابل

استارتاپ ویکند زابل

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود