پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان

پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان

دنبال کنید

تلفن : 09362992601
سایت : -

رویدادها 34

دنبال کنندگان 3

جشنواره ایده های من) دانش اموزان

جشنواره ایده های من) دانش اموزان

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۱۶ آذر ۱۴۰۲
جشنواره ایده های من

جشنواره ایده های من

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۳۰ آذر ۱۴۰۲
جشنواره پویانمایی

جشنواره پویانمایی

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۱ شهریور ۱۴۰۲
رویداد تانا- خرما

رویداد تانا- خرما

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۵ مرداد ۱۴۰۲
رویداد تانا - پسماند

رویداد تانا - پسماند

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۸ تیر ۱۴۰۲
سامانه‌ی مودیان و پایانه‌های فروشگاهی

سامانه‌ی مودیان و پایانه‌های فروشگاهی

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۲۹ تیر ۱۴۰۲
اظهارنامه اشخاص حقوقی

اظهارنامه اشخاص حقوقی

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۱ تیر ۱۴۰۲
دوره تابستانه انیمیشن

دوره تابستانه انیمیشن

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۲۵ خرداد ۱۴۰۲
استانداردها و نرم افزارهای تکنسین های صنعتی

استانداردها و نرم افزارهای تکنسین های صنعتی

اتمام

تاریخ شروع: سه شنبه, ۲ خرداد ۱۴۰۲

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود