پارک علم فناوری زاهدان

پارک علم فناوری زاهدان

دنبال کنید

تلفن : 09000000000
سایت : -

رویدادها 7

دنبال کنندگان 0

فراخوان برگزاری دوره کامل ساخت آب شیرین کن خورشیدی

فراخوان برگزاری دوره کامل ساخت آب شیرین کن خورشیدی

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۹
فراخوان برگزاری طراحی و اجرای نیروگاه بادی

فراخوان برگزاری طراحی و اجرای نیروگاه بادی

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۹
فراخوان برگزاری دوره های هوافضا

فراخوان برگزاری دوره های هوافضا

تاریخ شروع: شنبه, ۸ آذر ۱۳۹۹
فراخوان برگزاری دوره های حسابداری

فراخوان برگزاری دوره های حسابداری

تاریخ شروع: شنبه, ۸ آذر ۱۳۹۹
فرخوان برگزری دوره رباتیک

فرخوان برگزری دوره رباتیک

تاریخ شروع: شنبه, ۸ آذر ۱۳۹۹
فراخوان برگزاری دوره فتوشاپ

فراخوان برگزاری دوره فتوشاپ

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۹
فراخوان برگزاری دوره گیم

فراخوان برگزاری دوره گیم

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۹

زی-وِنت | ZIVENT

سامانه ی اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود