فرحناز اکبری شهریاری

فرحناز اکبری شهریاری

دنبال کنید

تلفن : 09396537223
سایت : -

رویدادها 1

دنبال کنندگان 0

  پرورش دهنده خرما و کشتکاری سیستم های هیدروپونیک

پرورش دهنده خرما و کشتکاری سیستم های هیدروپونیک

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۵ شهریور ۱۴۰۲

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود