فرآموزان

فرآموزان

دنبال کنید

تلفن : 09366111220
سایت : -

رویدادها 9

دنبال کنندگان 0

دورهمی کافه کتاب: کتاب هنر شفاف اندیشیدن

دورهمی کافه کتاب: کتاب هنر شفاف اندیشیدن

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۲۶ مرداد ۱۴۰۲
همایش فروش هیپنوتیزمی

همایش فروش هیپنوتیزمی

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱۰ اسفند ۱۴۰۱
دوره چهره خوانی عمومی

دوره چهره خوانی عمومی

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۳ اسفند ۱۴۰۱
چهره خوانی در فروش

چهره خوانی در فروش

اتمام

تاریخ شروع: جمعه, ۱۲ اسفند ۱۴۰۱
چهره خوانی در تربیت فرزند

چهره خوانی در تربیت فرزند

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۱۴ اسفند ۱۴۰۱
دوره آموزشی خود هیپنوتیزمی

دوره آموزشی خود هیپنوتیزمی

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۱۱ اسفند ۱۴۰۱
همایش هیپنوتیزم گروهی

همایش هیپنوتیزم گروهی

اتمام

تاریخ شروع: جمعه, ۳۰ دی ۱۴۰۱
لایوبینار بحران اقتصادی دوست ماست یا دشمن؟

لایوبینار بحران اقتصادی دوست ماست یا دشمن؟

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۱۷ بهمن ۱۴۰۱
سمینار چهره خوانی

سمینار چهره خوانی

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۸ دی ۱۴۰۱

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود