حمیدرضا حسینی

حمیدرضا حسینی

دنبال کنید

تلفن : 09157317032
سایت : -

رویدادها 2

دنبال کنندگان 0

دوره آموزش مقدماتی نرم افزار فتوشاپ جهت طراحی بنر و پوستر

دوره آموزش مقدماتی نرم افزار فتوشاپ جهت طراحی بنر و پوستر

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱۵ شهریور ۱۴۰۲
دوره آموزش مقدماتی برنامه نویسی

دوره آموزش مقدماتی برنامه نویسی

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱۵ شهریور ۱۴۰۲

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود