این رویداد پایان یافته است

اولین مسابقه صدا و دوبله نوگام

نوع رویداد :
حضوری

شروع : چهارشنبه, ۱ آبان ۱۳۹۸ ( ساعت ۰۰:۰۰ )
پایان : جمعه, ۳ آبان ۱۳۹۸ ( ساعت ۰۰:۰۰)
این رویداد به پایان رسیده است.

اولین مسابقه صدا و دوبله نوگام

موضوع
اولین مسابقه صدا و دوبله نوگام
زاهدان
شهر برگزاری

دنبال کنید

گزارش رویداد

اولین مسابقه صدا و دوبله نوگام

اولین مسابقه صدا و دوبله نوگام محل برگزاری : زاهدان، بلوار دانشجو ، روبروی دانشجوی 4 ،پارک علم و فناوری
اشتراک گذاری در :
لینک کوتاه :