این رویداد پایان یافته است

مدل سازی داده ها و روش طراحی آن در SQL SERVER

نوع رویداد :
وبینار

شروع : دوشنبه, ۱۵ آبان ۱۴۰۲ ( ساعت ۱۸:۳۰ )
پایان : دوشنبه, ۱۵ آبان ۱۴۰۲ ( ساعت ۲۰:۰۰)

این رویداد به پایان رسیده است.

مدل سازی داده ها و روش طراحی آن در SQL SERVER
برنامه نویسی
موضوع
مدل سازی داده ها و روش طراحی آن در SQL SERVER
2 ساعت
مدت برگزاری
مدل سازی داده ها و روش طراحی آن در SQL SERVER
تهران
شهر برگزاری

دنبال کنید

گزارش رویداد

مدل سازی داده ها و روش طراحی آن در SQL SERVER

مدل سازی داده ها و روش طراحی آن در SQL SERVER
برگزارکننده : محمدرضا معاشرتی
شماره تماس : 09363086720
مدل سازی داده ها و روش طراحی آن در SQL SERVER محل برگزاری : رویداد آنلاین است
اشتراک گذاری در :
لینک کوتاه :