این رویداد پایان یافته است

گفتمان شهری زاهدان - اشتغال و کارآفرینی

نوع رویداد :
حضوری

شروع : دوشنبه, ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ ( ساعت ۱۸:۰۰ )
پایان : دوشنبه, ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ ( ساعت ۲۰:۰۰)
این رویداد به پایان رسیده است.

گفتمان شهری زاهدان - اشتغال و کارآفرینی
اجتماعی
موضوع
گفتمان شهری زاهدان - اشتغال و کارآفرینی
زاهدان
شهر برگزاری

دنبال کنید

گزارش رویداد

گفتمان شهری زاهدان - اشتغال و کارآفرینی

گفتمان شهری زاهدان - اشتغال و کارآفرینی
شماره تماس : 09999202860
گفتمان شهری زاهدان - اشتغال و کارآفرینی محل برگزاری : خیابان دانشگاه، روبروی دانشگاه 25، پردیس علم و فناوری، ایوان لانژ
اشتراک گذاری در :
لینک کوتاه :