کارگاه های پیش رویداد بسته بندی خرما و فرآوری های خرما : کارگاه مدل های درآمدی ، بازاریابی دیجیتال

نوع رویداد :
حضوری

شروع : سه شنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۹ ( ساعت ۰۸:۰۰ )
پایان : چهارشنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۹ ( ساعت ۰۸:۰۰)
00
روز
00
ساعت
00
دقیقه
00
ثانیه

کارگاه های پیش رویداد بسته بندی خرما و فرآوری های خرما : کارگاه مدل های درآمدی ، بازاریابی دیجیتال
آموزش
موضوع
کارگاه های پیش رویداد بسته بندی خرما و فرآوری های خرما : کارگاه مدل های درآمدی ، بازاریابی دیجیتال
زاهدان
شهر برگزاری

دنبال کنید

کارگاه های پیش رویداد بسته بندی خرما و فرآوری های خرما : کارگاه مدل های درآمدی ، بازاریابی دیجیتال

کارگاه های پیش رویداد بسته بندی خرما و فرآوری های خرما : کارگاه مدل های درآمدی ، بازاریابی دیجیتال
شماره تماس : 05433294384
کارگاه های پیش رویداد بسته بندی خرما و فرآوری های خرما : کارگاه مدل های درآمدی ، بازاریابی دیجیتال محل برگزاری : زاهدان - میدان دکتر حسابی - ابتدای بزرگراه خلیج فارس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان سیستان و بلوچستان
اشتراک گذاری در :
لینک کوتاه :
اشتراک گذاری [ لینک کوتاه ]