این رویداد پایان یافته است

ورکشاپ آشنایی با نرم افزارهای معماری

نوع رویداد :
حضوری

شروع : جمعه, ۵ آبان ۱۴۰۲ ( ساعت ۱۸:۰۰ )
پایان : جمعه, ۵ آبان ۱۴۰۲ ( ساعت ۲۰:۰۰)
این رویداد به پایان رسیده است.

ورکشاپ آشنایی با نرم افزارهای معماری
آموزش
موضوع
ورکشاپ آشنایی با نرم افزارهای معماری
زاهدان
شهر برگزاری

دنبال کنید

گزارش رویداد

ورکشاپ آشنایی با نرم افزارهای معماری

ورکشاپ آشنایی با نرم افزارهای معماری
برگزارکننده : مدرسه طراحی فرا
شماره تماس : 09931849821
ورکشاپ آشنایی با نرم افزارهای معماری محل برگزاری : زاهدان _ خیابان دانشگاه _ ایوان لانژ
اشتراک گذاری در :
لینک کوتاه :