این رویداد پایان یافته است

تجاری سازی میکرو جلبک ها

نوع رویداد :
حضوری

شروع : پنجشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۹ ( ساعت ۰۸:۰۰ )
پایان : پنجشنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۹ ( ساعت ۲۰:۰۰)
این رویداد به پایان رسیده است.

تجاری سازی میکرو جلبک ها
زیست
موضوع
تجاری سازی میکرو جلبک ها
زاهدان
شهر برگزاری

دنبال کنید

گزارش رویداد

تجاری سازی میکرو جلبک ها

تجاری سازی میکرو جلبک ها محل برگزاری : مجتمع فناوری دانشگاه سیستان و بلوچستان
اشتراک گذاری در :
لینک کوتاه :