کشت و فرآوری میوه های گرمسیری پاپایا، موز و آناناس و فرصت های کسب و کار آن

کشت و فرآوری میوه های گرمسیری پاپایا، موز و آناناس و فرصت های کسب و کار آن

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۹
کشت و فرآوری میوه های گرمسیری پاپایا، موز و آناناس و فرصت های کسب و کار آن

کشت و فرآوری میوه های گرمسیری پاپایا، موز و آناناس و فرصت های کسب و کار آن

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۹
فرمولاسیون آرایشی و بهداشتی گیاهان دارویی و فرصت های کسب و کار آن

فرمولاسیون آرایشی و بهداشتی گیاهان دارویی و فرصت های کسب و کار آن

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
ارزیابی ذخایر با مدل های آنالیزی با استفاده از نرم های تخصصی

ارزیابی ذخایر با مدل های آنالیزی با استفاده از نرم های تخصصی

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: سه شنبه, ۵ اسفند ۱۳۹۹
فرمولاسیون گیاهان دارویی و تولید مواد اولیه

فرمولاسیون گیاهان دارویی و تولید مواد اولیه

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۹۹
دوره پرورش میگو و فرصت های کسب و کار آن

دوره پرورش میگو و فرصت های کسب و کار آن

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۲ اسفند ۱۳۹۹
تکثیر کاربردی آبزیان با تاکید بر ماهی ، لابستر و میگو و فرصت های کسب و کار آن

تکثیر کاربردی آبزیان با تاکید بر ماهی ، لابستر و میگو و فرصت های کسب و کار آن

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۹
تکثیر کاربردی آبزیان با تاکید بر ماهی ، لابستر و میگو و فرصت های کسب و کار آن

تکثیر کاربردی آبزیان با تاکید بر ماهی ، لابستر و میگو و فرصت های کسب و کار آن

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۹
دوره پرورش و تکثیر آرتیما و فرصت های کسب و کار آن

دوره پرورش و تکثیر آرتیما و فرصت های کسب و کار آن

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۹

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود