رویداد سه شنبه های کسب و کار

رویداد سه شنبه های کسب و کار

اتمام

تاریخ شروع: سه شنبه, ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
دوره آموزشی مدیریت پروژه

دوره آموزشی مدیریت پروژه

تاریخ شروع: دوشنبه, ۲۴ بهمن ۱۴۰۱
لایوبینار بحران اقتصادی دوست ماست یا دشمن؟

لایوبینار بحران اقتصادی دوست ماست یا دشمن؟

آنلاین
تاریخ شروع: دوشنبه, ۱۷ بهمن ۱۴۰۱
وبینار رشد کسب و کار پس از بحران

وبینار رشد کسب و کار پس از بحران

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: جمعه, ۲۲ مهر ۱۴۰۱
بوت کمپ از ایده تا کسب و کار

بوت کمپ از ایده تا کسب و کار

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۶ مرداد ۱۴۰۱
آموزش برای کسب و کارها

آموزش برای کسب و کارها

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۲ تیر ۱۴۰۱
مدل توسعه صنایع خلاق در سیستان و بلوچستان؛ چالش ها و راهکارها

مدل توسعه صنایع خلاق در سیستان و بلوچستان؛ چالش ها و راهکارها

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۵ اسفند ۱۴۰۰
کارگاه شیوه های نوین مذاکره در بازاریابی و فروش محصولات

کارگاه شیوه های نوین مذاکره در بازاریابی و فروش محصولات

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۲۲ اسفند ۱۴۰۰
کارگاه نقش شبکه های اجتماعی در کسب و کار

کارگاه نقش شبکه های اجتماعی در کسب و کار

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۱۴ بهمن ۱۴۰۰

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود