مسابقه فیلم آموزی

مسابقه فیلم آموزی "بنیانگذار"

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۲۹ آذر ۱۳۹۹
دوره های طراحی لباس مرکز رشد ایرانشهر

دوره های طراحی لباس مرکز رشد ایرانشهر

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱۹ آذر ۱۳۹۹
رویداد شتاب بسته بندی خرما و فرآوری های آن

رویداد شتاب بسته بندی خرما و فرآوری های آن

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۳ دی ۱۳۹۹
رویداد کارآفرینی چابهار

رویداد کارآفرینی چابهار

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۶ آذر ۱۳۹۸
دوره آموزشی ورود به دنیای اینترنت اشیا

دوره آموزشی ورود به دنیای اینترنت اشیا

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۸
بیست و سومین رویداد شتاب سیستان و بلوچستان

بیست و سومین رویداد شتاب سیستان و بلوچستان

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۸
اولین مسابقه انیمیشن نوگام

اولین مسابقه انیمیشن نوگام

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱ آبان ۱۳۹۸
اولین مسابقه صدا و دوبله نوگام

اولین مسابقه صدا و دوبله نوگام

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱ آبان ۱۳۹۸
دومین رویداد نوگام صنایع خلاق

دومین رویداد نوگام صنایع خلاق

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱ آبان ۱۳۹۸

زی-وِنت | ZIVENT

سامانه ی اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود