کارگاه ارزش افزوده کاراف|گیت تحت گیت هاب

کارگاه ارزش افزوده کاراف|گیت تحت گیت هاب

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۹
کارگاه های هفتگی ارزش افزوده کاراف

کارگاه های هفتگی ارزش افزوده کاراف

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: جمعه, ۱۴ آذر ۱۳۹۹
دوره مقدماتی داده کاوی و یادگیری ماشین

دوره مقدماتی داده کاوی و یادگیری ماشین

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۲۷ آذر ۱۳۹۹
رویداد شتاب بسته بندی خرما و فرآوری های آن

رویداد شتاب بسته بندی خرما و فرآوری های آن

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۳ دی ۱۳۹۹
رویداد کارآفرینی چابهار

رویداد کارآفرینی چابهار

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۶ آذر ۱۳۹۸
بیست و سومین رویداد شتاب سیستان و بلوچستان

بیست و سومین رویداد شتاب سیستان و بلوچستان

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۸
دومین مسابقه طراحی معماری نیمروز

دومین مسابقه طراحی معماری نیمروز

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۲۲ مهر ۱۳۹۸
دومین رویداد نوگام صنایع خلاق

دومین رویداد نوگام صنایع خلاق

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱ آبان ۱۳۹۸
رویداد اینترنت اشیا

رویداد اینترنت اشیا

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۹ اسفند ۱۳۹۷

زی-وِنت | ZIVENT

سامانه ی اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود