رویداد شتاب صنایع خلاق ایرانشهر (90 درصد تخفیف ثبت نام زود هنگام)

رویداد شتاب صنایع خلاق ایرانشهر (90 درصد تخفیف ثبت نام زود هنگام)

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
Book Time

Book Time

تاریخ شروع: دوشنبه, ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
استارتاپ ویکند زابل

استارتاپ ویکند زابل

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
استارتاپ ویکند سراوان

استارتاپ ویکند سراوان

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
کاربردهای بلاکچین در اقتصاد دیجیتال اسلامی

کاربردهای بلاکچین در اقتصاد دیجیتال اسلامی

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
کشت و فرآوری میوه های گرمسیری پاپایا، موز و آناناس و فرصت های کسب و کار آن

کشت و فرآوری میوه های گرمسیری پاپایا، موز و آناناس و فرصت های کسب و کار آن

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۹
کشت و فرآوری میوه های گرمسیری پاپایا، موز و آناناس و فرصت های کسب و کار آن

کشت و فرآوری میوه های گرمسیری پاپایا، موز و آناناس و فرصت های کسب و کار آن

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۹
فرمولاسیون آرایشی و بهداشتی گیاهان دارویی و فرصت های کسب و کار آن

فرمولاسیون آرایشی و بهداشتی گیاهان دارویی و فرصت های کسب و کار آن

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
ارزیابی ذخایر با مدل های آنالیزی با استفاده از نرم های تخصصی

ارزیابی ذخایر با مدل های آنالیزی با استفاده از نرم های تخصصی

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: سه شنبه, ۵ اسفند ۱۳۹۹

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود