پایتون برا ی هوش مصنوعی

پایتون برا ی هوش مصنوعی

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۷ تیر ۱۴۰۰
مدل های کسب و کاری بلاکچین

مدل های کسب و کاری بلاکچین

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۶ خرداد ۱۴۰۰
ایجاد کسب و کار مبتنی بر فناوری بلاکچین

ایجاد کسب و کار مبتنی بر فناوری بلاکچین

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۵ خرداد ۱۴۰۰
آموزش مقدماتی پردازش تصویر

آموزش مقدماتی پردازش تصویر

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۷ تیر ۱۴۰۰
رویداد نوآوری اجتماعی (90 درصد تخفیف ثبت نام زود هنگام)

رویداد نوآوری اجتماعی (90 درصد تخفیف ثبت نام زود هنگام)

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
رویداد شتاب کارآفرینی صنایع خلاق ایرانشهر

رویداد شتاب کارآفرینی صنایع خلاق ایرانشهر

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
Book Time

Book Time

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
استارتاپ ویکند زابل

استارتاپ ویکند زابل

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
استارتاپ ویکند سراوان

استارتاپ ویکند سراوان

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود