دوره تربیت مدیر داخلی ویژه شرکت ها

دوره تربیت مدیر داخلی ویژه شرکت ها

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۲۴ بهمن ۱۴۰۱
لایوبینار بحران اقتصادی دوست ماست یا دشمن؟

لایوبینار بحران اقتصادی دوست ماست یا دشمن؟

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۱۷ بهمن ۱۴۰۱

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود