بازدید از زیست بوم نوآوری زاهدان و آشنایی با استارت آپ ها و فرصت های شغلی

بازدید از زیست بوم نوآوری زاهدان و آشنایی با استارت آپ ها و فرصت های شغلی

تاریخ شروع: جمعه, ۲۸ آبان ۱۴۰۰
رویداد ایده شو

رویداد ایده شو

اتمام

تاریخ شروع: جمعه, ۲۸ آبان ۱۴۰۰
دروه آنلاین طراحی زندگی مسیر شغلی و مهارت های توسعه فردی

دروه آنلاین طراحی زندگی مسیر شغلی و مهارت های توسعه فردی

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۲۷ آبان ۱۴۰۰
سی و چهارمین رویداد شتاب استان سیستان و بلوچستان با محوریت نوآوری اجتماعی

سی و چهارمین رویداد شتاب استان سیستان و بلوچستان با محوریت نوآوری اجتماعی

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۳ شهریور ۱۴۰۰
Book Time

Book Time

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
استارتاپ ویکند زابل

استارتاپ ویکند زابل

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
کشت و فرآوری میوه های گرمسیری پاپایا، موز و آناناس و فرصت های کسب و کار آن

کشت و فرآوری میوه های گرمسیری پاپایا، موز و آناناس و فرصت های کسب و کار آن

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۹
کشت و فرآوری میوه های گرمسیری پاپایا، موز و آناناس و فرصت های کسب و کار آن

کشت و فرآوری میوه های گرمسیری پاپایا، موز و آناناس و فرصت های کسب و کار آن

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۹
کشت و فرآوری میوه های گرمسیری پاپایا، موز و آناناس و فرصت های کسب و کار آن

کشت و فرآوری میوه های گرمسیری پاپایا، موز و آناناس و فرصت های کسب و کار آن

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۹

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود