سی و چهارمین رویداد شتاب استان سیستان و بلوچستان با محوریت نوآوری اجتماعی

سی و چهارمین رویداد شتاب استان سیستان و بلوچستان با محوریت نوآوری اجتماعی

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۳ شهریور ۱۴۰۰
Book Time

Book Time

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
استارتاپ ویکند زابل

استارتاپ ویکند زابل

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
کشت و فرآوری میوه های گرمسیری پاپایا، موز و آناناس و فرصت های کسب و کار آن

کشت و فرآوری میوه های گرمسیری پاپایا، موز و آناناس و فرصت های کسب و کار آن

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۹
کشت و فرآوری میوه های گرمسیری پاپایا، موز و آناناس و فرصت های کسب و کار آن

کشت و فرآوری میوه های گرمسیری پاپایا، موز و آناناس و فرصت های کسب و کار آن

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۹
کشت و فرآوری میوه های گرمسیری پاپایا، موز و آناناس و فرصت های کسب و کار آن

کشت و فرآوری میوه های گرمسیری پاپایا، موز و آناناس و فرصت های کسب و کار آن

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۹
کشت و فرآوری میوه های گرمسیری پاپایا، موز و آناناس و فرصت های کسب و کار آن

کشت و فرآوری میوه های گرمسیری پاپایا، موز و آناناس و فرصت های کسب و کار آن

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۹
دوره آموزش زبان پایتون مخصوص بک اند

دوره آموزش زبان پایتون مخصوص بک اند

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۹
دوره آموزش زبان پایتون مخصوص بک اند

دوره آموزش زبان پایتون مخصوص بک اند

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۹

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود