دوره های برنامه نویسی دانش آموزی

دوره های برنامه نویسی دانش آموزی

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۵ تیر ۱۳۹۸
اولین دوره بازی سازی دانش آموزی

اولین دوره بازی سازی دانش آموزی

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۵ تیر ۱۳۹۸

زی-وِنت | ZIVENT

سامانه ی اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود