دوره تخصصی پلتفرم اینترنت اشیا ( Thingsboard)

دوره تخصصی پلتفرم اینترنت اشیا ( Thingsboard)

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۲ بهمن ۱۳۹۹
دوره تخصصی پلتفرم اینترنت اشیا (حضوری)

دوره تخصصی پلتفرم اینترنت اشیا (حضوری)

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۲ بهمن ۱۳۹۹
کارگاه ارزش افزوده کاراف|گیت تحت گیت هاب

کارگاه ارزش افزوده کاراف|گیت تحت گیت هاب

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۹
مسابقه فیلم آموزی

مسابقه فیلم آموزی "بنیانگذار"

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۲۹ آذر ۱۳۹۹
دوره مقدماتی داده کاوی و یادگیری ماشین

دوره مقدماتی داده کاوی و یادگیری ماشین

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۲۷ آذر ۱۳۹۹
دوره برنامه نویسی پایتون برای هوش مصنوعی

دوره برنامه نویسی پایتون برای هوش مصنوعی

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: سه شنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۹
دومین دوره آنلاین چجوری خودمو بشناسم؟

دومین دوره آنلاین چجوری خودمو بشناسم؟

آنلاین
تاریخ شروع: چهارشنبه, ۵ آذر ۱۳۹۹
تجاری سازی قارچ گاندورما

تجاری سازی قارچ گاندورما

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۹
تجاری سازی میکرو جلبک ها

تجاری سازی میکرو جلبک ها

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۹

زی-وِنت | ZIVENT

سامانه ی اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود