دوره چهره خوانی عمومی

دوره چهره خوانی عمومی

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۳ اسفند ۱۴۰۱
رویداد شتاب از ایده تا کسب و کار

رویداد شتاب از ایده تا کسب و کار

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۳ اسفند ۱۴۰۱
رویداد سه شنبه های کسب و کار

رویداد سه شنبه های کسب و کار

اتمام

تاریخ شروع: سه شنبه, ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
دوره آموزشی مدیریت پروژه

دوره آموزشی مدیریت پروژه

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۲۴ بهمن ۱۴۰۱
دوره آموزشی حسابداری جامع

دوره آموزشی حسابداری جامع

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۲۳ بهمن ۱۴۰۱
دوره تربیت مدیر داخلی ویژه شرکت ها

دوره تربیت مدیر داخلی ویژه شرکت ها

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۲۴ بهمن ۱۴۰۱
چهره خوانی در فروش

چهره خوانی در فروش

اتمام

تاریخ شروع: جمعه, ۱۲ اسفند ۱۴۰۱
چهره خوانی در تربیت فرزند

چهره خوانی در تربیت فرزند

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۱۴ اسفند ۱۴۰۱
دوره آموزشی خود هیپنوتیزمی

دوره آموزشی خود هیپنوتیزمی

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۱۱ اسفند ۱۴۰۱

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود