فینوکمپ رمزارز - تریدر هوشمند

فینوکمپ رمزارز - تریدر هوشمند

اتمام

تاریخ شروع: جمعه, ۲۱ مرداد ۱۴۰۱
بوت کمپ از ایده تا کسب و کار

بوت کمپ از ایده تا کسب و کار

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۶ مرداد ۱۴۰۱
فروشگاه آنلاین بسازید

فروشگاه آنلاین بسازید

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۵ مرداد ۱۴۰۱
انگلیسی در 10 جلسه

انگلیسی در 10 جلسه

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۸ مرداد ۱۴۰۱
تکنیک های رفع ترس از سخنرانی

تکنیک های رفع ترس از سخنرانی

اتمام

تاریخ شروع: جمعه, ۷ مرداد ۱۴۰۱
فن بیان

فن بیان

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱ مرداد ۱۴۰۱
ورکشاپ آموزشی تدوین فیلم در 8 ساعت

ورکشاپ آموزشی تدوین فیلم در 8 ساعت

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۹ تیر ۱۴۰۱
آموزش طراحی گرافیک کاربردی با فتوشاپ

آموزش طراحی گرافیک کاربردی با فتوشاپ

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۳ مرداد ۱۴۰۱
رویداد تانا (توسعه الکترونیک نواوری استان)

رویداد تانا (توسعه الکترونیک نواوری استان)

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۰ مهر ۱۴۰۱

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود