کارگاه آموزشی تقویت فن بیان و اعتماد بنفس

کارگاه آموزشی تقویت فن بیان و اعتماد بنفس

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۸ مرداد ۱۴۰۲
BlackBerry 2023

BlackBerry 2023

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱۱ مرداد ۱۴۰۲
رویداد تانا- خرما

رویداد تانا- خرما

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۵ مرداد ۱۴۰۲
بوت کمپ معماری خلاق

بوت کمپ معماری خلاق

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۷ مرداد ۱۴۰۲
رویداد تانا - پسماند

رویداد تانا - پسماند

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۸ تیر ۱۴۰۲
کارگاه تخصصی آموزش کارشناسی خودرو

کارگاه تخصصی آموزش کارشناسی خودرو

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۲۴ تیر ۱۴۰۲
کارگاه آموزشی تولید محتوا و فتوشاپ

کارگاه آموزشی تولید محتوا و فتوشاپ

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۲۵ تیر ۱۴۰۲
دوره آموزشی طراحی، نقاشی و خلاقیت

دوره آموزشی طراحی، نقاشی و خلاقیت

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۰ تیر ۱۴۰۲
کارگاه کسب و کارهای بدون سرمایه

کارگاه کسب و کارهای بدون سرمایه

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۱۲ تیر ۱۴۰۲

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود