رویداد ایده آرا مجازی( مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت )-حوزه ماشین آلات و تجهیزات فناورانه- فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال

رویداد ایده آرا مجازی( مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت )-حوزه ماشین آلات و تجهیزات فناورانه- فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۱۶ اسفند ۱۴۰۰
رویداد ایده آرا مجازی( مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران )-حوزه ماشین آلات و تجهیزات فناورانه- فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال

رویداد ایده آرا مجازی( مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران )-حوزه ماشین آلات و تجهیزات فناورانه- فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۱۵ اسفند ۱۴۰۰
رویداد-ایده-آرا-مجازی-مرکز-رشد-دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-دهدشت-حوزه-کشاورزی-و-صنایع-تبدیلی-فناوری-آب-و-محیط-زیست

رویداد-ایده-آرا-مجازی-مرکز-رشد-دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-دهدشت-حوزه-کشاورزی-و-صنایع-تبدیلی-فناوری-آب-و-محیط-زیست

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۱۶ اسفند ۱۴۰۰
رویداد-ایده-آرا-مجازی-مرکز-رشد-دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-گچساران-حوزه-کشاورزی-و-صنایع-تبدیلی-فناوری-آب-و-محیط-زیست

رویداد-ایده-آرا-مجازی-مرکز-رشد-دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-گچساران-حوزه-کشاورزی-و-صنایع-تبدیلی-فناوری-آب-و-محیط-زیست

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۱۵ اسفند ۱۴۰۰
رویداد ایده آرا مجازی( مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج )-حوزه  دارو و تجهیزات پزشکی-مواد شیمیایی

رویداد ایده آرا مجازی( مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج )-حوزه دارو و تجهیزات پزشکی-مواد شیمیایی

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۴ اسفند ۱۴۰۰
رویداد ایده آرا مجازی( مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج )-حوزه صنایع خلاق، فرهنگی،هنری و گردشگری -نساجی، چرم و فناوری های مرتبط

رویداد ایده آرا مجازی( مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج )-حوزه صنایع خلاق، فرهنگی،هنری و گردشگری -نساجی، چرم و فناوری های مرتبط

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۴ اسفند ۱۴۰۰
رویداد ایده آرا مجازی( مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج )-حوزه ماشین آلات و تجهیزات فناورانه-  فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال

رویداد ایده آرا مجازی( مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج )-حوزه ماشین آلات و تجهیزات فناورانه- فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۴ اسفند ۱۴۰۰
رویداد ایده آرا مجازی( مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج )-حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی- فناوری آب و محیط زیست

رویداد ایده آرا مجازی( مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج )-حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی- فناوری آب و محیط زیست

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۴ اسفند ۱۴۰۰
کاربرد گیاهان داروئی در صنایع غذایی و داروئی

کاربرد گیاهان داروئی در صنایع غذایی و داروئی

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۲۶ اسفند ۱۴۰۰

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود