دورهمی کافه کتاب: کتاب هنر شفاف اندیشیدن

دورهمی کافه کتاب: کتاب هنر شفاف اندیشیدن

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۲۶ مرداد ۱۴۰۲
کارگاه الکترونیک خلاق(با حمایت 100%پارک علم و فناوری)مدرس:آقای نخعی،روزهای فرد

کارگاه الکترونیک خلاق(با حمایت 100%پارک علم و فناوری)مدرس:آقای نخعی،روزهای فرد

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۱۹ مرداد ۱۴۰۲
کارگاه چرتکه و ریاضی(با حمایت 100%پارک علم و فناوری)مدرس:خانم اصغری،روزهای فرد

کارگاه چرتکه و ریاضی(با حمایت 100%پارک علم و فناوری)مدرس:خانم اصغری،روزهای فرد

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۱۹ مرداد ۱۴۰۲
دوره هوش مالی(با حمایت 100%پارک علم و فناوری)مدرس آقای موسوی.روزهای زوج

دوره هوش مالی(با حمایت 100%پارک علم و فناوری)مدرس آقای موسوی.روزهای زوج

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱۸ مرداد ۱۴۰۲
رویداد کارآفرین شو(با حمایت 100%پارک علم و فناوری)مدرس آقای دکتر رودینی،روزهای زوج

رویداد کارآفرین شو(با حمایت 100%پارک علم و فناوری)مدرس آقای دکتر رودینی،روزهای زوج

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱۸ مرداد ۱۴۰۲
کارگاه فیلمبرداری خلاق(با حمایت 100%پارک   علم و فناوری)مدرس آقای آذرنوش،روزهای زوج

کارگاه فیلمبرداری خلاق(با حمایت 100%پارک علم و فناوری)مدرس آقای آذرنوش،روزهای زوج

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱۸ مرداد ۱۴۰۲
کارگاه عکاسی(با حمایت 100%پارک علم و فناوری)مدرس آقای آذرنوش،روزهای زوج

کارگاه عکاسی(با حمایت 100%پارک علم و فناوری)مدرس آقای آذرنوش،روزهای زوج

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱۸ مرداد ۱۴۰۲
کارگاه جذاب تئاتر و نمایش(با حمایت 100% پارک علم و فناوری)مدرس آقای شهری،روزهای فرد در دو تایم صبح و عصر ساعت 18 الی 19:30

کارگاه جذاب تئاتر و نمایش(با حمایت 100% پارک علم و فناوری)مدرس آقای شهری،روزهای فرد در دو تایم صبح و عصر ساعت 18 الی 19:30

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۱۹ مرداد ۱۴۰۲
کارگاه جنگ علمی با طعم لذت(با حمایت 100%پارک علم و فناوری)مدرس آقای محمدزاده،روزهای زوج

کارگاه جنگ علمی با طعم لذت(با حمایت 100%پارک علم و فناوری)مدرس آقای محمدزاده،روزهای زوج

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱۸ مرداد ۱۴۰۲

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود